ONZE PASSIE

MISSIE:

Mensen enthousiast maken voor Jezus.

VISIE:

Een kerk zijn waar:

  • God op enthousiaste wijze wordt grootgemaakt en geprezen.
  • Mensen ontdekken wie God is.
  • Mensen God ontmoeten.
  • Mensen worden aangemoedigd en geholpen om te groeien in hun geloof.
  • Mensen n.a.v. hun door God gegeven talenten een plek krijgen waar ze zich volledig kunnen ontplooien.

HOE?

Door:

  • Samenkomsten te houden die relevant, inspirerend en aanstekelijk zijn voor alle aanwezigen.
  • Gasten en (nieuw)gelovigen een warme omgeving te bieden die gekenmerkt wordt door onderlinge betrokkenheid, aandacht en hartelijkheid.
  • (Nieuw)gelovigen te ondersteunen en te helpen groeien d.m.v. cursussen, kringen, gespreksgroepen, bijbelstudies, e.d.
  • Mensen de gelegenheid te geven hun gaven en talenten te ontplooien.
  • Pastorale begeleiding te bieden waar dat nodig is.