INTRODUCTIECURSUS

Kennismaken met de kerk en met COME!

Wat is de COME Introductiecursus?
De COME 101 Introductiecursus heeft als titel ‘Welkom in de kerk!’ en het is een cursus over de basis van het kerk-zijn. Deze cursus laat je kennismaken met wat de Bijbel zegt over kerk-zijn, en de manier waarop COME hier invulling aan geeft.

Voor wie is de COME Introductiecursus bedoeld?
De COME 101 Introductiecursus is bedoeld voor mensen die weten wie God en wie Jezus is, en die meer willen weten over het kerk-zijn, en over de invulling die COME daaraan geeft. Na het volgen van deze cursus ben je klaar voor het volgen van de COME 201 (Welkom achter Jezus!).

Wat komt er in de COME Introductiecursus aan de orde?
De COME 101 Introductiecursus heeft als hoofdthema: Wat is de kerk, en welke invulling geeft COME hieraan? Aan de orde komt o.a.:

  • Wat betekent het om christen te zijn?
  • Wat wil God van de kerk?
  • Wat is de betekenis van de doop?
  • Wat is de betekenis van het avondmaal?
  • Wat betekent lid-zijn van de Kerk?
  • Wat zijn de uitgangspunten en waarden van COME?
  • Wat is de doelstelling en de structuur van COME?
  • Hoe word ik lid van COME?
  • Wanneer start de COME Introductiecursus?

De cursus start wanneer minimaal 7 deelnemers zich hebben aangemeld. Bij een kleiner aantal belangstellenden wordt gezocht naar een gespreksgroep die soortgelijke onderwerpen in huiselijke kring bespreekt. Deze cursus wordt een keer in de twee weken gegeven.

Hoe kan ik me opgeven voor de COME Introductiecursus?
Opgave is mogelijk via [email protected].