SPREKERS

Mario van Keulen

“Wat voor de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God.” is een veel gehoorde uitspraak van Mario van Keulen.
Wees niet verbaasd dat Mario weer een teken van God ontvangt wanneer hij ’s morgens in de auto richting Zelhem rijdt. Mario heeft veel praktijkvoorbeelden en spreekt daar graag over.
Elke keer weet Mario het publiek te bereiken met een oude boodschap voor deze tijd.

Ardjan de Boo

Ardjan de Boo

Ardjan de Boo (1996) studeert Politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn interesses liggen op het snijvlak van kerk en samenleving. Naast zijn studie spreekt hij regelmatig in kerken en schrijft hij blogs en boeken. Ardjan geniet ervan mensen te laten delen in zijn enthousiasme over God en in de nieuwe inzichten die hij opdoet.

De thema’s die het dichtst bij zijn hart liggen zijn het werk van de Heilige Geest, de kerk, de kracht van geloof, culturele transformatie en opwekking. Zijn toekomstverwachting voor de kerk van Christus is hoopvol: het beste moet nog komen!

Bart Hesseling

Bart Hesseling

Bart is getrouwd met Marieke. Samen hebben zij 4 kids. Barts hart is om Jezus dichtbij de generaties van vandaag te brengen. Hij geeft spreekbeurten door het hele land, waarbij hij de realiteit van het leven met God wil laten zien. Zijn overtuiging is dat een mens gemaakt is om de liefde van God te kennen. Daarom spreekt Hij enthousiast over Jezus en Zijn veranderende kracht.

Met The God Story werkt hij o.a. door evangelisatie campagnes in binnen- en buitenland samen met kerken van allerlei denominaties om Jezus in een stad te brengen. Naast het samenbrengen van kerken en het toerusten van christenen om Jezus bekend te maken, helpt hij zo de kerken om mensen bij Jezus te brengen.

Bennie Sloetjes

Bennie Sloetjes

Bennie is algemeen coördinator van COME en was nauw betrokken bij het ontstaan van de eigentijdse kerk. Zijn passies zijn Bijbelstudie en gemeenteopbouw. Vanuit het geven van Bijbelstudies verschenen twee laagdrempelige boeken van zijn hand: Met de MensenZoon Mee (over Lukas) en Met Petrus en Paulus op stap (over de Handelingen).
Vanuit zijn andere passie is hij geïnteresseerd in alle aspecten van kerkopbouw en het positief leidinggeven daaraan. Van hieruit verschenen de boeken Doelgericht leiderschap (a.d.h. van Nehemia) en Coachen in de kerk (a.d.h. van de Brieven aan Timoteüs). Naast genoemde publicaties was hij jarenlang freelance medewerker van het leiderschapsmagazine Leadership – vakblad voor christelijke leiders waarvoor hij artikelen en boekrecensies schreef. Hiernaast gaf hij workshops en seminars over coachen en leidinggeven in de kerk, en adviseerde hij oudsten- en kerkenraden.
Bennie: “God elke dag een beetje beter leren kennen, de relatie met Hem verdiepen en gaan leven voor Hem, dat is het mooiste dat er is! Dat geluk gun je iedereen!”

Bertil Moraal

Bertil Moraal

Bertil Moraal (1978) is sinds 2016 aan COME verbonden als spreker en gemeentelid. Hij wil niets liever dan de ‘oude’ Bijbelse verhalen herontdekken en deze in gewone taal weer actueel maken.

Bertil kan verwonderd vaststellen dat de mensen in de tijd van Jezus met dezelfde vragen worstelden als een Nederlander vandaag. Daarom wil hij je graag meenemen naar het antwoord van toen en nu: Jezus! Vanwege zijn werk voor een christelijke hulporganisatie is hij daarnaast erg betrokken op het thema gerechtigheid.

Gert Visscher

Gert Vissher

Gert Visscher (1963) is getrouwd met Gwenda, vader van 3 kinderen Dennis (1994), Kristi (1996) en Maiko (1998). Gert is  geboren en getogen in Veenendaal maar tegenwoordig woont hij in Zwolle. Na in 1984 tot geloof te zijn gekomen is hij in 1985 naar Bijbelschool In de Ruimte gegaan. Al snel kreeg Gert het verlangen om Gods woord en leven te delen met mensen.

Gert is een spreker die er geen doekjes om windt en iets wat krom is niet recht praat, want de Bijbel is duidelijk “De waarheid zal u vrijmaken” Joh. 8:32. Dit mag Gert echter graag combineren met de grote genade van God en met humor die hij vaak verweeft in zijn verhaal. En alhoewel de waarheid soms hard is is het hart van God nooit ver weg en die liefde en genade overstijgt alles, aldus Gert Visscher.

Gerrit Grievink

Gerrit Grievink

Gerrit weet vaak op een eenvoudige maar vooral duidelijke manier het hart van mensen te raken en hen daardoor dichter bij God te brengen.

Sinds 1998 is Gerrit Grievink algemeen directeur en eigenaar van Focusplaza, een intermediair tussen handel en industrie met meer dan 250 leden in verschillende branches. Vanuit zijn huidige functie begeleidt en adviseert hij organisaties in de retailbranche, levensmiddelenindustrie en de agrarische sector op het terrein van visievorming, retailmanagement, accountmanagement en (trade)marketing. Grievink is ook een veelgevraagd spreker in de agrarische sector, waar hij vanuit zijn wereldwijde kennis van retail- en ketenprocessen ingaat op relevante en actuele ontwikkelingen in de distributiekolom

Gerrit Grievink ook bestuursvoorzitter van de Focusplaza Foundation. Deze stichting probeert met behulp van het Nederlandse bedrijfsleven duurzame hulp te bieden aan kansarme kinderen in Oeganda.

Maaike van der Molen

Maaike van der Molen

Maaike van der Molen is in 1976 getrouwd met Jos van der Molen. Samen zijn ze trotse ouders van 2 kinderen en inmiddels 3 kleinkinderen. Maaike heeft jaren in de verzorging gewerkt en daarnaast hebben Jos een Maaike samen in Tilburg een kerk gesticht en daar enige jaren leiding aan gegeven. Hier vanuit is Maaike gaan spreken, veel voor vrouwengroepen als Aglow, maar ook in diverse gemeentes en op conferenties in binnen- en buitenland. De afgelopen 30 jaar is Maaike heel actief geweest in pastoraat, zowel in 1 op 1 counseling als leiding geven aan een landelijk netwerk van pastorale hulpverleners en trainingen/cursussen ontwikkeld op het gebied van innerlijke genezing. Momenteel woont ze in Doetinchem en heeft Maaike nog steeds een grote passie voor het Koninkrijk van God.

“Wat ik graag doe is mensen op hun voeten zetten in hun geloof en ze stimuleren om met Jezus te wandelen. Voor mij is de kerk een warme plek om God en elkaar te ontmoeten, waar je wordt opgebouwd in je geloof, zodat je geestelijk kunt groeien”.

Robin Buenk

Robins grote passie is leven met God. Hij vindt het een groot avontuur.
“De Bijbel is als een geestelijke landkaart”.
Hierbij vergelijkt Robin de Heilige Geest met een kompas.

“Zoals je met een kaart en kompas je weg vindt op aarde, zo kun je met Gods Woord en de Heilige Geest, de weg en je bestemming vinden naar het leven”.

“Ik vind het geweldig om samen met de Heilige Geest, Gods rijke Woord te bestuderen en door te geven. Ook vind ik het geweldig om hierover te spreken voor groepen”.

“Bij sommige mensen borrelt er een lied of gedicht op als ze leven en dingen meemaken waar ze over kunnen zingen of schrijven.
Bij mij ontstaan er vaak op die manier preken in mijn hart”.

“Mijn verlangen is om God steeds beter te leren kennen, en anderen hierin mee te nemen door mijn preken en leven,” aldus Robin.