Bennie Sloetjes

Bennie Sloetjes

Bennie Sloetjes

Bennie was nauw betrokken bij het ontstaan van COME en is algemeen coördinator van de kerk. Zijn eerste passie is Bijbelstudie. Vanuit het Bijbelstudies geven aan jongeren en volwassenen verschenen twee laagdrempelige boeken van zijn hand: Met de MensenZoon Mee (over Lukas) en Met Petrus en Paulus op stap (over de Handelingen). Vanuit zijn tweede passie – gemeenteopbouw – is hij geïnteresseerd in alle aspecten van kerkopbouw en het positief leidinggeven daaraan. Vanhieruit verschenen de boeken Doelgericht leiderschap (a.d.h. van Nehemia) en Coachen in de kerk (a.d.h. van de Brieven aan Timoteüs). Naast genoemde publicaties was hij jarenlang freelance medewerker van het leiderschapsmagazine Leadership – vakblad voor christelijke leiders waarvoor hij artikelen en boekrecensies schreef. Hiernaast gaf hij workshops en seminars over coachen en leidinggeven in de kerk, en adviseerde hij oudsten- en kerkenraden.